Slag bij Kolham

Onder de naam ‘Slag bij Kolham’ biedt Ecomotion Buitensport een verzameling van avontuurlijke groepsactiviteiten in een nostalgische sfeer van de middeleeuwen.

Het thema van de activiteiten is afgeleid van de historische slag bij Kolham in 1499 waarbij de Groningers gezamenlijk ten strijde trokken om de gevreesde roofridder Fox te verslaan.

De activiteiten van de ‘Slag bij Kolham’ zijn gericht op groepen (van 10 tot 60 personen) en omvatten een breed assortiment aan spel-, sport-, doe elementen. De onderdelen van het spel zijn bedoeld voor alle leeftijden en uitermate geschikt voor groepen zoals schoolreizen, bedrijfsuitjes, teambuilding en familiefeesten.

De ‘Slag bij Kolham’ staat garant voor een geheel verzorgde belevenis met veel plezier, uitdaging en hilariteit. Op deze website vindt u alle ingrediënten om een geheel verzorgd arrangement op maat samen te stellen. De Slag bij Kolham: een belevenis waar nog lang met veel plezier over nagepraat zal worden!

Boek dit Arrangement

Het Verhaal van ‘De Slag bij Kolham’

Dit verhaal speelt zich af rond 22 juli 1499. Het was onrustig in de Groninger Ommelanden. De al jaren durende onrusten en conflicten tussen de Vetkopers en de Schieringers hielden stand. In de twee voorgaande jaren had het leger van Sachsen onder aanvoering van kapitein Nittert Fox onder meer de dorpen Noordhorn en Zuidhorn verwoest en het dorp Aduard volledig geplunderd. De stad Groningen kocht deze expeditie voor 32.000 goudguldens af, maar Nittert Fox vond het niet genoeg.

19 juni trok hij weer ten strijde al rovend en tierend op weg naar de stad Appingedam ten einde een bondgenoot bij te staan. Door de snelle mars nam hij vermoeid het kasteel ‘de Hof’ te Kolham in. Het leger van Groningen is reeds onderweg naar Kolham om schoon schip te maken met Fox. Nauwelijks gewaar van het naderende gevaar brengt Fox zijn leger in slagorde en treed ze tegemoet.

22 juli 1499. Het leger van Sachsen was totaal verrast maar meende de overwinning binnen te kunnen halen. Op zoveel weerstand hadden ze echter niet gerekend! Nittert Fox gaat strijdend, zittend op zijn knieën ten onder aan zijn eigen hebzucht en overmoed. Een deel van het Saksische leger overleeft de strijd en geven zich over, de rest vlucht.

De dood van Fox
Fox was dus gewond geraakt, maar liggende op zijn knieёn vuurde hij zijn manschappen aan. Ten langen leste werd hij, daar hij zich niet wilde overgeven, met het zwaard nog in de hand afgemaakt. Uit respect voor zijn krijgsvakmanschap werd het lijk van Fox door de Groningers meegevoerd en begraven in het koor van de Franciscaner of Minderbroederkerk, nabij het grote St. Maria Magdalena altaar.

Het grafschrift luidt:

Hier leit den held
Wiens herte noyt besweek
Nog in het veld
Oyt voor zijn vijand week:
Die, als hij zag
Zijn Volk verslagen wert,
Vogt, daar hij lag,
Nog met een manlijk hert .