Inspecties

Inspecties:

Inspecties zijn onder te verdelen in diverse inspecties. O.a. een in gebruikname inspectie (type A), onderhoudsinspecties (type C) en een personal protective equipment inspectie. Met name de Type A  inspecties laten wij uitvoeren door een externe partij indien wij het product ook gebouwd hebben.

Vaak zien wij in de markt dat er bedrijven actief zijn die zelf bouwen en tevens dan ook hun eigen bouw controleren. Wij vinden dat onverantwoord en laten daarom onze type A inspectie uitvoeren door een externe partij. Hiermee willen wij voorkomen dat een slager zijn eigen vlees ook keurt. Deze inspecties laten wij uitvoeren door Siebert consulting uit Oostenrijk. Dit is een zeer gerenommeerd bureau dat al decennia lang inspectie uitvoert van klimparken en klimbossen en ander adventure constructies. Walter Siebert is mede oprichter geweest van diverse veiligheidsplatformen in europa waarvan o.a. de ERCA.

De norm om te kijken of u Klimpark of klimbos veilig en betrouwbaar is, is de EN 15567-1 en de EN 15567-2. De norm stelt eisen aan ontwerp, bouw , inspecties en aan de gebruiksfase van u klimpark. In deze norm wordt beschreven, dat u na de realisatie van u klimpark een onafhankelijke partij de installatie voor de eerste in gebruik name moet laten keuren.

Type A keuring:

Een type A keuring omvat de volgende onderdelen:

Visuele inspectie van de constructie
Visuele en functionele inspectie van het gehele park
Verificatie van de tekeningen en de constructie berekeningen
Controle van de sterkte berekeningen door een erkend constructie bureau
Controle van de bomen / of controle van boomrapportage (als dit extern wordt uitgevoerd)
Controle van de documentatie in overeenstemming met de EN 15567-1 & 2
Controle overzicht van de persoonlijke bescherming middelen (PBM)

U ontvangt een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en de eventuele aanbevelingen voor verbeteringen. 

 Type C keuring:

Bij een type c (operationele inspectie) wordt adventure parcours uitgebreid geïnspecteerd. Zit alles nog vast? Bewegen de diverse onderdelen nog goed? Moeten er zaken gesmeerd worden? Zin de houten onderdelen nog in goede staat? Zijn de staalkabels niet te ver versleten of verroest? Is het touwwerk nog in goede staat?

Een Periodieke en operationele inspectie omvatten de volgende onderdelen:

  • Visuele inspectie van bomen en palen
  • Visuele en functionele  inspectie van hindernissen en platforms
  • Veiligheid inspectie
  • Document controle

U ontvangt een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en de eventuele aanbevelingen voor verbeteringen. 

PBM inspectie:

Ecomotion Adventure Builders, is in het inspecteren van PBM (persoonlijke bescherming middelen) gespecialiseerd, en kan voor u, een inspectie van uw materialen verzorgen.

Wij geven u materialen een grondige inspectie en documenteren alles. Wij hebben hiervoor eventueel een online systeem waardoor u zelf ten allen tijden inzicht heeft in de stand van zaken van uw materialen.

Naast inspecties kunnen wij u ook advies geven over de aanschaf van uw materialen. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u uitstekend adviseren welke materialen het meest geschikt zijn voor u.